Dünya Markalarının Türkiye Distribütörü!
entr

1.VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uğur Tekstil Makinaları ve Sanayi Anonim Şirketi (“Uğur Tekstil” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu metinde, www.ugurbrother.com internet sitemizi (“Site”) ziyaret etmeniz, Siteden alışveriş yapmanız veya Siteye üye olmanız, iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz, Şirketimizin düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

2.VERİ KATEGORİLERİ 

Kişisel veri, Kanun’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel veri kategorileri, kimlik bilgileri, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi ve pazarlama bilgisi kategorilerinden oluşmaktadır. 

Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu verileri Şirketimiz tarafından saklanmamaktadır.

Sitemizde çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Gizliliği Politikamızda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak işlenebilecektir. Veri Gizliliği Politikamız Sitemizde yayınlanmaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir:

Kanun uyarınca kişisel verinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  • Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi, sipariş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
  • Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


Amaçlar
•    Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
•    Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
•    Site üzerinden alışveriş yapmak için yaşınızın doğrulanması,
•    Site üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
•    Site üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
•    Site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
•    Site üzerinden form doldurarak talep edilen teknik servis taleplerinin cevaplanması,
•    Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması,
•    Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
•    Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
•    Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
•    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
•    Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
•    Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
•    Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
•    Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
•    Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
•    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak meşru menfaatlerimiz kapsamında, hizmetin doğru, kaliteli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesi, yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Site’nin kolay uygulanabilir olması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşme gereğinin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılması, müşterilerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre, kişiye özel hale getirilmesi hedefleriyle, hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalarla (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları, vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla (altyapı, veritabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar); Şirketimizin ait olduğu grup firmalarıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve kanunen yetkili özel kişilerle paylaşılabilir.

6.HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:
▪    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
▪    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
▪    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
▪    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
▪    Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪    İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; destek@ugurbrother.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

  1. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Uğur Plaza No:5 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine bizzat getirebilir,
  2. Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
  3. ugur.tekstil@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.