Dünya Markalarının Türkiye Distribütörü!
entr

1.KAPSAM
Uğur Tekstil Makinaları ve Sanayi Ticaret A.Ş. (“Uğur Tekstil” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) www.ugurbrother.com internet sitemizi (“Site”) ziyaret edenlerin gizliliğini esas ve öncelikli kabul etmektedir. Bu nedenle, işbu Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Gizlilik Politikası”), Sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Şirketimiz tarafından toplandığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Sitemiz ve veya diğer iletişim kanallarımız aracılığı ile Şirketimizle kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde bu veriler Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılacaktır.

Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde Şirketimize başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan işlemler Şirketimiz tarafından yerine getirilecektir.

Sitemizi kullanıyor olmanız, Gizlilik Politikası’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

2.GİZLİLİK POLİTİKASININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK
Şirketimiz, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü kişiler ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm Gizlilik Politikası’ndan haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin nasıl işlendiğine dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır. 

Şirketimiz’in, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Politikası’nın düzenli olarak takibi ve okunması kullanıcının sorumluluğundadır. Siteyi, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Politikası’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

3.KİŞİSEL VERİLER
Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Şirketimiz tarafından veya veri sorumlusu olarak Şirketimiz adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içinde üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

Ürün, hizmet ve kampanyalarımızı duyuran Sitemize üye olmanız ve onay vermeniz veya üye olmadan hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, sipariş detayı, ziyaret detayı, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki internet protokol adresi (IP) ve son oturum açma IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. 

Şirketimiz, ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde veya açık rızanıza istinaden, aşağıda belirtilen amaçlarla:

•    Sitemiz içinde size özel hesabınızı oluşturmak için (Adınızı, soyadınızı, adresinizi, IP bilgilerinizi, şirket bilgilerinizi, size ve şirketinize ait telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi)
•    Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için (örn. doğum tarihiniz)
•    Teslimat durumunu bildirmek amaçlı e-posta ve kısa mesaj bildirileri göndermek için (e-posta adresiniz, telefon numaranız)
•    Satın aldığınız ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz)
•    Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (örn. e-posta adresiniz, telefon numarası
•    Bize ulaşın formu üzerinden tarafımıza bilgi iletildiğinde müşterinin istek ve şikayetlerine cevap verebilmek için, (örn. adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası)
•    İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse şirket içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir. 
•    Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya şirket sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi. 
•    Elektronik ticaret hüküm ve şartlarını düzenleyen uluslararası ve yerel yasal düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde şirketimiz sistemlerinde saklanmaz. Harcama itirazlarınız olduğu takdirde vakit kaybetmeden bankanızla görüşmenizi öneririz.

4.KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI
Sitede toplanan veya başka iletişim kanalları ile bize ilettiğiniz bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
•    Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
•    Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi, 
•    Site üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
•    Site üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
•    Site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
•    Site üzerinden form doldurarak talep edilen teknik servis taleplerinin cevaplanması,
•    Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması
•    Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
•    Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
•    Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
•    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
•    Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
•    Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
•    Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
•    Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
•    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

5.KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak meşru menfaatlerimiz kapsamında, hizmetin doğru, kaliteli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesi, yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Site’nin kolay uygulanabilir olması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşme gereğinin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılması, müşterilerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre, kişiye özel hale getirilmesi hedefleriyle, hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalarla (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları, vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla (altyapı, veritabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar); Şirketimizin ait olduğu grup firmalarıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve kanunen yetkili özel kişilerle paylaşılabilir.

6.GÜVENLİK
Şirketimiz kişisel verilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermekte ve Sitemizdeki sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. 

Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Verileriniz, ancak işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Şirketimiz, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar. 

7.ÇEREZ KULLANIMI
Sitemizde ve/veya Mobil Uygulamamızda ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, Sitemizde ve/veya Mobil uygulamamızda alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarda kullanılırlar. Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. 

İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Şirketimiz Google, Instagram ve Facebook gibi sosyal mecraların sunduğu analiz araçlarını da kullanmaktadır.

Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

8.KULLANICI HAKLARI
Şirketimize başvurarak: 
▪    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
▪    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
▪    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
▪    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
▪    Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪    İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

9.BİLGİ VE İLETİŞİM
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; destek@ugurbrother.com ile iletişime geçebilirsiniz.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

  1. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Uğur Plaza No:5 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine bizzat getirebilir,
  2. Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
  3. ugur.tekstil@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.